Calender

Nepali-calendar-2071

Nepali-calendar-2072

Baishakh 2072    Apr-May 2015
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
नयाँ वर्ष
1
Dashami
14
बरुथिनी एकादशी
2
Ekadashi
15
प्रदोष व्रत
3
Dwadashi
16
मातातिचह्रे पूजा
4
Chaturdashi
17
आमाको मुख हेर्ने
मातातिर्थ
5
Aaunsi
18
ल.पु मत्स्येन्द्रनाथ रथारोहण
6
Pratipada
19
7
Dwitiya
20
अक्षय तृतिया
परशुराम जयन्ती
8
छन्द दिवस
Tritiya
21
पृथ्वी दिवस
9
Chaturthi
22
पुस्तक दिवस
10
Panchami
23
लोकतन्त्र दिवस
11
Sasthi
24
गंगोत्पत्ति सप्तमी
औला दिवस
12
Saptami
25
अष्टमी व्रतम्
गोरखकाली पूजा
13
प्रतिलिपि अधिकार दिवस
Astami
26
सीता जयन्ती
14
Nawami
27
राष्ट्रिय चिया दिवस
15
Dashami
28
विश्व नृत्य दिवस
16
Ekadashi
29
17
Dwadashi
30
मजदुर दिवस
18
Trayodashi
1
19
Trayodashi
2
20
Chaturdashi
3
बुद्ध जयन्ती
उभौली पर्व
21
मैन्बत्ती दिवस
Purnima
4
विश्व दमरोग दिवस
22
Pratipada
5
23
Dwitiya
6
किरात समाजसुधार दिवस
24
Tritiya
7
रेडक्रस दिवस
25
Chaturthi
8
26
Panchami
9
27
Sasthi
10
अष्टमी व्रतम्
गोरखकाली पूजा
28
Astami
11
विश्व नर्स दिवस
29
Nawami
12
30
Dashami
13
अपराएकादशी व्रत
31
Ekadashi
14
Subha Sait:Marriage: 8, 9, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 26    Pasni: 10, 30    Bratabandha: 10, 16, 17, 25
Jestha 2072   May-Jun 2015
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
प्रदोष व्रत
रक्तदाता दिवस
31
Trayodashi
14
दिला च:हे पूजा
32
Chaturdashi
15
प्रदोष व्रत
परिवार दिवस
1
Dwadashi
15
सिठी चह्रे पूजा
2
Trayodashi
16
दर्शश्राद्धम्
दुरसंचार दिवस
3
Chaturdashi
17
सोमवारे औंसी
4
Aaunsi
18
दशहरा स्नानारम्भ
गोसाइकुण्ड स्नानारम्भ
5
Pratipada
19
6
Tritiya
20
साँस्कृतिक विविधता दिवस
7
Chaturthi
21
जैविक विविधता दिवस
8
Panchami
22
9
Sasthi
23
कुमार षष्ठी
सिठी नख:
10
भ पु चण्डी भगवती यात्रा
Sasthi
24
कुमार यात्रा
11
Saptami
25
अष्टमी व्रतम्
गोरखकाली पूजा
12
Astami
26
13
Nawami
27
दशहरा गंगारामेश्वर मेला
महिला स्वास्थ्य दिवस
14
Dashami
28
निर्जला एकादशी व्रत
गणतन्त्र दिवस
15
शान्ति सेना दिवस
Ekadashi
29
16
Dwadashi
30
प्रदोष व्रत
धुम्रपानरहित दिवस
17
Trayodashi
31
बन उपभोक्ता दिवस
18
Chaturdashi
1
पनौती स्नान
पूर्णिमा व्रत
19
Purnima
2
20
Pratipada
3
बालबालिकामाथिको अत्याचार विरुदको दिवस
21
Dwitiya
4
वातावरण दिवस
22
Tritiya
5
23
Chaturthi
6
24
Panchami
7
विश्व समुद्र दिवस
25
Sasthi
8
अष्टमी व्रतम्
गोरखकाली पूजा
26
Saptami
9
देवपाटनमा त्रिशूलयात्रा
27
Astami
10
28
Dashami
11
स्मार्तानां योगिनी एकादशी व्रत
बालश्रम बिरुद्धको दिवस
29
Ekadashi
12
बैष्णवानां योगिनी एकादशी व्रत
30
Dwadashi
13
Subha Sait:   Marriage: 5, 6, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 29    Pasni: 6, 8, 14    Bratabandha: 6, 8, 14, 21, 24
Ashar 2072    Jun-Jul 2015
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
दर्श श्राद्धम्
1
Aaunsi
16
अधिक मास आरम्भ:
मरुभुमिकरण विरुद्धको दिवस
2
Pratipada
17
वनभोज दिवस
3
Dwitiya
18
4
Tritiya
19
शरणार्थी दिवस
5
Chaturthi
20
संगीत दिवस
विश्व योग दिवस
6
Panchami
21
7
Sasthi
22
8
Saptami
23
अष्टमी व्रतम्
गोरखकाली पूजा
9
Astami
24
10
Nawami
25
लागुऔषध व्यापार विरुद्धको दिवस्
यातना पीडितका पक्षमा दिवस
11
Nawami
26
12
Dashami
27
पद्मिनी एकादशी व्रतम्
13
Ekadashi
28
प्रदोष व्रत
14
Dwadashi
29
दहि चिउरा खाने दिन
राष्टिय धानबाली दिवस
15
Trayodashi
30
पूर्णिमा व्रत
16
Chaturdashi
1
विश्व खेलकुद दिवस
17
Purnima
2
18
Pratipada
3
सहकारी दिवस
19
Tritiya
4
20
Chaturthi
5
21
Panchami
6
22
Sasthi
7
अष्टमी व्रतम्
23
Saptami
8
गोरखकाली पूजा
24
Astami
9
25
Nawami
10
जनसंख्या दिवस
26
Dashami
11
परमा एकादशी व्रत
27
Ekadashi
12
सोम प्रदोष व्रत
28
Dwadashi
13
अनलाचह्रे पुजा
भानु जयन्ती
29
Trayodashi
14
30
Chaturdashi
15
अधिक मास समाप्ति:
31
Aaunsi
16
Subha Sait:    Marriage: none    Pasni: 3, 4, 21    Bratabandha: none
Shrawan 2072    Jul-Aug 2015
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
31
Dwitiya
16
बराह जयन्ती
32
Tritiya
17
साउने संक्रान्ति
लुतो फाल्ने दिन
1
Pratipada
17
कमैया मुक्ति दिवस
2
Dwitiya
18
3
Tritiya
19
4
Chaturthi
20
5
Panchami
21
वीपी स्मृति दिवस
6
Sasthi
22
गंगामाइ रथ यात्रा
7
Saptami
23
अष्टमी व्रतम्
गोरखकाली पूजा
8
Astami
24
9
Nawami
25
10
Dashami
26
हरिशयनी एकादशी
तुलसी विजारोपण
11
चतुर्मास व्रतारम्भ:
Ekadashi
27
तुलसी पिए
12
Dwadashi
28
प्रदोष व्रत
13
Trayodashi
29
पूर्णिमा व्रत
14
Chaturdashi
30
गुरु पूर्णिमा
दिल्लापुन्ही
15
Purnima
31
16
Pratipada
1
विश्व मित्रता दिवस
17
Dwitiya
2
18
Tritiya
3
19
Chaturthi
4
20
Sasthi
5
21
Saptami
6
अष्टमी व्रतम्
गोरखकाली पूजा
22
Astami
7
भु संरक्षण दिवस
23
Nawami
8
आदिवासी जनजाति दिवस
24
Dashami
9
कामिका एकादशी
25
Ekadashi
10
प्रदोष व्रत
26
Dwadashi
11
युवा दिवस
27
Trayodashi
12
28
Chaturdashi
13
दर्शश्राद्धम्
29
Aaunsi
14
30
Pratipada
15
Subha Sait:    Marriage: none    Pasni: 7, 27    Bratabandha: none
Bhadra 2072    Aug-Sep 2015
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
मंगल चतुर्थी व्रत
गोदावरी मेला सुरु
1
Chaturthi
18
नाग पन्चमी
नागदह मेला
2
नक्साल नागपोखरी मेला
Panchami
19
कल्की जयन्ती
3
Sasthi
20
4
Sasthi
21
गोस्वामी तुलसीदास जयन्ती
5
Saptami
22
यलपञ्च दान
गोरखकाली पूजा
6
अष्टमी व्रतम्
Astami
23
7
Nawami
24
8
Dashami
25
पुत्रदा एकादशी व्रत
9
Ekadashi
26
प्रदोष व्रत
10
Dwadashi
27
श्री शिवस्यपवित्र रोपणं
11
Chaturdashi
28
जनै पूर्णिमा
गोसाईकुन्ड स्नान
12
रक्षा बन्धन
Purnima
29
गाईजात्रा
13
Pratipada
30
रोपाइयात्रा
14
Dwitiya
31
15
Tritiya
1
16
Chaturthi
2
17
Panchami
3
18
Sasthi
4
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी
गोरखकाली पूजा अष्टमी व्रतम्
19
गौरा पर्व
Saptami
5
श्रीकृष्ण रथयात्रा
20
Astami
6
ल. पु. भीम यात्रा
21
Nawami
7
निजामति सेवा दिवस
शिक्षा दिवस
22
साक्षरता दिवस
Dashami
8
अजा एकादशी व्रत
23
Ekadashi
9
प्रदोष व्रत
24
Dwadashi
10
प्राथमिक उपचार दिवस
25
Trayodashi
11
अनन्त चतुर्दशी
26
Chaturdashi
12
कुशे औंशी
बाबुको मुख हेर्ने दिन
27
मोतिराम जयन्ती
Aaunsi
13
गुँला धर्म समाप्ती
28
Pratipada
14
दरखाने दिन
शान्तिका लागि अन्तराष्ट्रिय दिवस
29
बाल दिवस
Dwitiya
15
हरितालिका तीज
30
Tritiya
16
गणेश चतुर्थी व्रत
31
Chaturthi
17
Subha Sait:    Marriage: none    Pasni: 4, 30    Bratabandha: none
Ashwin 2072    Sep-Oct 2015
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
ऋषिपञ्चमी व्रत
विश्वकर्मा पूजा
1
Panchami
18
सुर्य षष्टी
2
Sasthi
19
महालक्ष्मी व्रतारम्भ
3
Saptami
20
गोरखकाली पूजा
अष्टमी व्रतम्वि
4
विश्वशान्ति दिवस
Astami
21
अदु:ख नवमी
5
Nawami
22
6
Dashami
23
हरिपरिवर्तनी एकादशी व्रत
7
Ekadashi
24
प्रदोष व्रत
वामन द्वादशी
8
Dwadashi
25
मुटु दिवस
9
Trayodashi
26
इन्द्र जात्रा
अनन्त चतुर्दशी पूर्णिमा व्रत
10
विश्व पर्यटन दिवस
Chaturdashi
27
इन्द्रदह स्नानं
प्रतिप्रदा श्राद्धम्रे
11
बिज दिवस
Purnima
28
द्वितीया श्राद्धम्
विश्व मुटु दिवस
12
Dwitiya
29
तृतिया श्राद्धम्
13
Tritiya
30
चतुर्थी श्राद्धम्ना
निचा यात्रा
14
वृध्दवृध्दा दिवस
Chaturthi
1
पंचमी श्राद्धम्
अहिंसा दिवस
15
Panchami
2
षष्ठी श्राद्धम्
16
Sasthi
3
सप्तमी श्राद्धम्
रवि सप्तमी/महलक्ष्मी ब्रत समाप्ती
17
जनावर दिवस
Saptami
4
अष्टमी व्रतम्
गोरखकाली पूजा
18
शिक्षक दिवस/बसोबास दिवस
Astami
5
मातृ नवमी श्राद्ध
19
Nawami
6
दशमी श्राद्धम्
20
Dashami
7
एकादशी श्राद्धम्
इन्दिरा एकादशी व्रत
21
Ekadashi
8
द्वादशी श्राद्धम्
हुलाक दिवस
22
Dwadashi
9
त्रयोदशी श्राद्धम्
मानसिक स्वास्थ्य दिवस
23
Trayodashi
10
चतुर्दशी श्राद्धम्
गैर आवासीय नेपाली दिवस
24
Chaturdashi
11
25
Aaunsi
12
घटस्थापना
26
Pratipada
13
गुणस्तर दिवस
27
Pratipada
14
ग्रामिण महिला दिवस
28
Dwitiya
15
३५ खाद्य दिवस
29
Tritiya
16
२३ गरिबी निवारण दिवस
30
Chaturthi
17
Subha Sait:    Marriage: none    Pasni: 6, 13, 20    Bratabandha: none
Kartik 2072    Oct-Nov 2015
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
पचली भैरव यात्रा
1
Panchami
18
सरस्वात्या वाहानम्
विल्व निमन्त्रणम्
2
Sasthi
19
फूलपाती
नवपत्रिका प्रवेश
3
Saptami
20
महाअष्टमी
गोरखकाली पूजा
4
अष्टमी व्रत/कालरात्री
Astami
21
बिजया दशमी
महानवमी
5
टीका
Nawami
22
पापाँकुशा एकादशी ब्रतम्
6
Ekadashi
23
पापाँकुशा एकादशी ब्रतम्
सं राष्ट्रसंघ दिवस
7
वि. विकास जानकारी दिवस
Dwadashi
24
प्रदोष व्रत
8
Trayodashi
25
कोजाग्रत लक्ष्मी ब्रतम्
अखिलवलिपूर्ति:
9
कार्तिक स्नान तथा आकश दीप दानारम्भ:
Chaturdashi
26
पूर्णिमा व्रत
10
Purnima
27
11
Pratipada
28
12
Dwitiya
29
13
Tritiya
30
14
Chaturthi
31
15
Panchami
1
16
Sasthi
2
अष्टमी व्रतम्
गोरखकाली पूजा
17
Saptami
3
राधाष्टमी
युनेस्को दिवस
18
Astami
4
19
Nawami
5
20
Dashami
6
रमा एकादशी व्रतम्
21
Ekadashi
7
22
रेडियोग्राफर दिवस
Dwadashi
8
काग तिहार
यपमंचकारम्भ
23
विश्वो स्वतन्त्रता दिवस
Trayodashi
9
कुकुर तिहार
स्वन्तिचहे पुजा
24
Chaturdashi
10
लक्ष्मी पूजा
दीपमालिका
25
लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा जयन्ती
Aaunsi
11
गाई तिहार
म्हः पूजा
26
नेपाल संवत ११३६
Pratipada
12
भाइ टीका
किजा पूजा
27
यमद्वितीया
Dwitiya
13
28
मधुमेह दिवस
Tritiya
14
29
Chaturthi
15
30
Panchami
16
Subha Sait:    Marriage: none    Pasni: 5    Bratabandha: none
Mangsir 2072   Nov-Dec 2015
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
छठ पर्व
विद्यार्थी दिवस
1
Sasthi
17
2
Saptami
18
शौचालय दिवस
गोरखकाली पूजा
3
अष्टमी व्रतम्
Astami
19
कुष्माण्ड नवमी
सत्ययुगादी
4
विश्व बाल दिवस
Nawami
20
बलम्वु महालक्ष्मी यात्रा
टेलिभिजन दिवस
5
Dashami
21
हरिबोधिनि एकादशी
तुलसी विवाह
6
भिष्म पञ्चकारम्भ
Ekadashi
22
चाँगुनारायण अखण्डदिप दर्शन
7
Dwadashi
23
डोटी दिपायल जात:
8
Trayodashi
24
महिला हिंसा अन्त्यकालागि दिवस
चतुर्माश समाप्ति
9
Purnima
25
थानकोट महालक्ष्मी यात्रा
10
Pratipada
26
11
Dwitiya
27
12
Tritiya
28
13
Chaturthi
29
14
Panchami
30
एड्स दिवस
15
Sasthi
1
दासता उन्मुलन दिवस
16
Saptami
2
अष्टमी व्रतम्
अष्टमी व्रतम्
17
विश्व अपाङ्ग दिवस
Astami
3
18
Nawami
4
श्री गुह्येश्वरी यात्रा
धनेश्वर मेला
19
स्वयंसेवक दिवस
Dashami
5
20
Dashami
6
उत्पतिका एकादशी व्रत
नागरिक उड्डयन दिवस
21
Ekadashi
7
प्रदोष व्रत
22
Dwadashi
8
बाला चह्रेपूजा
पशुपती हलेसी महादेव तारुका तारकेश्वर मेला
23
भ्रष्टाचारविरुद्द दिवस
Trayodashi
9
वाला चतुर्दशी
शतबिजारोपा
24
मानव अधिकार दिवस
Chaturdashi
10
निशी वार्ने
पर्वत दिवस
25
Aaunsi
11
26
Pratipada
12
27
Dwitiya
13
28
Tritiya
14
मंगल चतुर्थी व्रत
29
Chaturthi
15
Subha Sait:    Marriage: 10, 11, 16, 17, 21, 22, 26, 27, 28    Pasni: 11, 14, 28    Bratabandha: none
Poush 2072    Dec-Jan 2015/2016
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
जनकपुर सीत विवाह मेला
1
Panchami
16
2
Sasthi
17
अष्टमी व्रतम्
गोरखकाली पूजा
3
आप्रवासी दिवस
Saptami
18
पांगा श्री बैष्णवीदेवी यात्रा
4
Nawami
19
कीर्तिपुर इन्द्रायणी यात्रा
5
Dashami
20
मोक्षदा एकादशी व्रत
6
Ekadashi
21
7
Dwadashi
22
प्रदोष व्रत
8
Trayodashi
23
9
Chaturdashi
24
क्रीसमस
योमरी पून्हि
10
उधौली पर्व – पूर्णिमा व्रतम्
Purnima
25
कोका कौशिकी संगम
11
Pratipada
26
12
Dwitiya
27
13
Tritiya
28
मंगल चतुर्थी व्रत
जैविक विविधताका लागि दिवस
14
Chaturthi
29
तमु ल्होसार
15
Panchami
30
16
Sasthi
31
सन् २०१६ प्रारम्भ
17
Saptami
1
अष्टमी व्रतम्
गोरखकाली पूजा
18
Astami
2
19
Nawami
3
20
Dashami
4
रमा एकदशी व्रतम्
21
Ekadashi
5
22
Dwadashi
6
प्रदोष व्रतम्
23
Trayodashi
7
दिशी पूजा
24
Trayodashi
8
दर्शश्राद्धम्
निशी वार्नै
25
Chaturdashi
9
तोल ल्होसार
उत्तरगया बैत्रावती मेला
26
Aaunsi
10
पृथ्वी जयन्ती
27
Dwitiya
11
28
Tritiya
12
29
Chaturthi
13
30
Panchami
14
Subha Sait:    Marriage: none    Pasni: 20, 27    Bratabandha: none
Magh 2072    Jan-Feb 2016
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
माघे संक्रान्ति | माधि पर्व
उत्तरायणारम्भ्:
1
देवघाट शङखमुल तथा वराह क्षेत्र मकरस्नानं
Sasthi
15
2
Saptami
16
अष्टमी व्रतम्
गोरखकाली पूजा
3
श्वेत मत्स्येन्द्रनाथ स्नानं
Astami
17
4
Nawami
18
5
Dashami
19
पुत्रदा एकादशी व्रतम्
मन्वादि
6
Ekadashi
20
प्रदोष व्रतम्
7
Dwadashi
21
8
Trayodashi
22
श्रीस्वस्थानी व्रतारम्भः
पूर्णिमा व्रत
9
Chaturdashi
23
माघस्नानारम्भ
श्वेत मत्स्येन्द्रनाथ स्नानं
10
अार्य दिवस
Purnima
24
11
Pratipada
25
भन्सार दिवस
12
Dwitiya
26
काशिस्थ वडागणेश जयन्ती
13
Tritiya
27
नर्सिङ दिवस
14
Chaturthi
28
15
Panchami
29
शहीद दिवस
16
Sasthi
30
अष्टमी व्रतम्
रवि सप्तमी
17
कुष्टरोग दिवस
Saptami
31
गोरखकाली पूजा
18
Astami
1
सिमसार दिवस
19
Nawami
2
20
Dashami
3
षट् तिला एकादशी व्रत
क्यान्सर दिवस
21
Ekadashi
4
22
Dwadashi
5
प्रदोष व्रत
23
Trayodashi
6
लैचह्रे पूजा
24
Chaturdashi
7
सोमवारे औंसी
वुटवल त्रिवेणी मेला
25
आर्यघाट माधवनारायण मेला
Aaunsi
8
सोनाम ल्होसार
वल्लभ जयन्ती
26
Pratipada
9
27
Dwitiya
10
28
Tritiya
11
तीलकुन्द चतुर्थी
29
Chaturthi
12
Subha Sait:    Marriage: 19, 21, 28    Pasni: 15, 20, 27    Bratabandha: 27
Falgun 2072     Feb-Mar 2016
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
30
Panchami
13
सरस्वती पुजा
वसन्तश्रावण
1
श्रीपञ्चमी
Panchami
13
स्कन्द षष्ठी
भ्यालेन्टाईन डे
2
Sasthi
14
भीष्माष्टमी व्रत
गोरखकाली पूजा
3
Astami
15
द्रोण नवमी
4
Nawami
16
शल्य दशमी
5
Dashami
17
भीमा एकादशी व्रत
6
Ekadashi
18
प्रजातन्त्र दिवस
भिष्म द्वादशी
7
Dwadashi
19
प्रदोष व्रत
समाजिक न्यायका लागि दिवस
8
Trayodashi
20
पशुपतिनाथको छायाँ दर्शन
मातृभाषा दिवस
9
Chaturdashi
21
श्री स्वस्थानी व्रत समाप्ति
माघ स्नान
10
Purnima
22
11
Pratipada
23
12
Dwitiya
24
13
Tritiya
25
14
Chaturthi
26
मगर दिवस
15
Chaturthi
27
16
Panchami
28
17
Sasthi
29
अष्टमी व्रतम्
18
Saptami
1
गोरखकाली पूजा
19
Astami
2
20
Nawami
3
21
Dashami
4
विजया एकादशी व्रत
22
Ekadashi
5
प्रदोष व्रत
23
Dwadashi
6
महाशिवरात्री
शिलाचह्रे पूजा
24
पशुपती हलेसी महादेव मेला
Trayodashi
7
दर्शश्राद्धम्ना
नारी दिवस
25
Chaturdashi
8
ग्याल्पो ल्होसार
खण्डग्रास सूर्यग्रहण
26
Aaunsi
9
27
Dwitiya
10
28
Tritiya
11
29
Chaturthi
12
Subha Sait:    Marriage: 4, 5, 10, 14, 17, 18, 20, 22    Pasni: 5, 27    Bratabandha: 5, 6, 13
Chaitra 2072    Mar-Apr 2016
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
गरिबी निवारणका लागि दिवस
1
Sasthi
14
उपभोक्ता अधिकार दिवस
2
Saptami
15
अष्टमी व्रतम् \ चिरोत्थानं
3
Astami
16
4
Nawami
17
5
Dashami
18
आमलकी एकादशी व्रतम्
6
Ekadashi
19
प्रदोष व्रतम्
7
Dwadashi
20
जातिय उत्पीडन विरुद्धको दिवस
8
Trayodashi
21
फागुपूर्णिमा \ होली
पूर्णिमा व्रतम्
9
पानी दिवस
Chaturdashi
22
तराईमा होली
मौसम दिवस
10
Purnima
23
क्षयरोग विरुद्ध दिवस
11
Pratipada
24
दासता संस्मरण दिवस
12
Dwitiya
25
नाला मत्येन्द्रनाथ रथयात्रा
13
Tritiya
26
रङ्गमञ्च दिवस
14
Chaturthi
27
15
Panchami
28
16
Sasthi
29
17
Sasthi
30
अष्टमी व्रतम्
गोरखकाली पूजा
18
Saptami
31
मूर्ख दिवस
19
Astami
1
20
Nawami
2
पापमोचनी एकादशी व्रतम्
21
Dashami
3
देवपत्तने देशोद्वार पूजा
वारुदी सुरुङ्ग चेतना दिवस
22
Dwadashi
4
प्रदोष व्रतम्
23
Trayodashi
5
पिशाच चतुर्दशी \ पाशाचह्रे पूजा
24
Chaturdashi
6
घोडे जात्रा
विश्व स्वास्थ्य दिवस
25
Aaunsi
7
निमको पात खाने दिन
26
Pratipada
8
मत्स्य जयन्ती
मत्स्यनारायण मेला
27
Dwitiya
9
होमियोप्याथी दिवस
28
Tritiya
10
29
Chaturthi
11
30
Panchami
12
Subha Sait:    Marriage: none    Pasni: 5, 29    Bratabandha: 5, 29

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s